1. Tarkoitus

Nils-Aslak Valkeapään asunto Lásságámmi on tarjolla käyttöön kotimaisille ja ulkomaisille taiteilijoille ja tutkijoille, joilla on työssään joko saamelainen tai alkuperäiskansaperspektiivi.
 

2. Vuokrauksen pituus ja hinnat

Vuokraaminen voi koskea ajanjaksoja 14 päivästä kolmeen kuukauteen. Vuokraus koskee seuraavaa kalenterivuotta hakuajan jälkeen.

Oma osuus normaalista vuokrauksesta
a. 14 päivää 2500 NOK
b. Kuukausihinta 4000 NOK

Oma osuus indeksikorotetaan vuosittain hintojen ja palkkojen nousua vastaavasti.
 

3. Hakemuksen vaatimukset

Hakemus tehdään sähköisesti säätiön nettisivulla. Hakuaika seuraavalle vuodelle päättyy joka vuosi 1. syyskuuta.

Hakijan tulee täyttää hakemuksen kaikki kohdat annettujen vähimmäisvaatimusten mukaisesti:
- Hakijan tausta: vähintään 400 merkkiä
- Loman tarkoitus: vähintään 800 merkkiä

Hakemusta, joka lähetetään hakuajan jälkeen, ei käsitellä.

 

4. Hakemuksen käsittely

Hakemukset käsittelee säätiön hallitus.

Hallituksella on oikeus arvioida hakemuksia laajoilla perusteilla.

Hallituksen käsittely on lopullinen eikä siihen ole valitusoikeutta.

 

5. Hakemuksen hyväksyminen

Hyväksytty hakija hyväksyy vuokratarjouksen maksamalla 50 % vuokrasta 14 päivän kuluessa hyväksymiskirjeen saapumisesta.

Etumaksua ei palauteta, mikäli hakija ei noudatakaan sopimusta.

 

6. Vuokralaisen velvollisuudet

Muuton yhteydessä vuokralainen allekirjoittaa vuokrasopimuksen joka säätelee vuokralaisen ja säätiön molemminpuolisia velvollisuuksia liittyen vuokra-ajan asumiseen.

Vuokralaisen tulee ennen muuttamistaan toimittaa itsestään teksti-ja kuvaesittely, ja hyväksyttävä että niitä käytetään säätiön työn puitteissa.

Poismuuton yhteydessä vuokralaisen on toimitettava vähintään 200 sanan raportti, josta selviää vuokra-ajan tuloksia, ja hyväksyttävä, että säätiö käyttää niitä työssään. Vuokralaista kehotetaan myös antamaan palautetta, joka voisi kehittää residenssiä edelleen.

Säätiö rohkaisee vuokralaista mainitsemaan Lásságámmin esitellessään työtään, joka on kokonaan tai osittain tehty residenssissä.

Käytännön tietoa

Kannustamme kaikkia hakijoita tutustumaan käytännön tietoihin Lásságámmista ennen hakemuksen jättämistä.