​Litteratur

Rettighetsspørsmålet for litteratur kan deles i flere deler:

  • De ideelle rettighetene tilhører forfatteren, og deles i navneretten og respektretten.
  • Forlagsrettighetene gir i utgangspunktet forlaget som har gitt ut verket enerett til å trykke og gi ut verket.
  • Er diktet oversatt har oversetteren rettighetene til den oversatte teksten.

Henvendelser om litteratur sendes som hovedregel til forlaget DAT AS. Stiftelsen Lásságámmi og forlaget DAT AS har løpende kontakt om denne type spørsmål, og denne dialogen involverer eventuelle oversettere.

Musikk

Rettighetsspørsmålet for musikk kan deles to deler:

  • Opphavsretten deles vanligvis mellom komponist, tekstforfatter og arrangør.
  • De mekaniske rettighetene tilhører den som har gitt ut innspillingen, oftest plateselskapet.

Gjelder henvendelsen ny-innspilling av musikk med en ny artist må tillatelse innhentes fra opphavsmennene, oftest komponist og/eller tekstforfatter. Om arrangementet også ønskes brukt må arrangør spørres.

Bruk av eksisterende innspillinger, f.eks. innkopiering eller sampling, avgjøres av plateselskapet.

Etter at tillatelse er gitt skal bruk meldes til NcB ved TONO (Norge), TEOSTO (Finland) eller STIM (Sverige).

Billedkunst og fotografier

Ønsker man å trykke bilder av Valkeapääs billedkunst, fotografier e.l. må dette avklares med Stiftelsen Lásságammi. Ved publisering av bilder må man også kreditere fotograf om originalen er fotografert.

Kontaktinformasjon

Stiftelsen Lásságámmi: post@lassagammi.no 

DAT AS: dat@dat.net