Informasjon om søkeprossessen

Hvem kan søke?
Lásságammi stilles til disposisjon som kunstner- eller forskerbolig for kunstnere eller forskere i inn- og utland som har samisk fokus eller urfolksfokus i sitt arbeide (retningslinjer).

Hvilke kriterier legges til grunn?
Styret stiller seg fritt til å vurdere søkerne på et bredt grunnlag innenfor de gitte kriteriene over. I tillegg må det tas hensyn til at flere kvalifiserte søkere kan ha søkt samme tidsperiode, slik at ikke alle ønsker kan innfris.

Når kan det søkes?
Søknadsfristen er 1. september hvert år.

Hvilken periode kan jeg søke for?
Januar - desember året etter søknadsfristen.

Tilleggsinformasjon for årene 2024-2025:

Boligen er i en oppgraderingsfase de to neste årene. Dette betyr at færre får opphold og man må påberegne at man får tildelt kortere opphold enn det som søkes om. 

Hva koster det å leie Lásságámmi?
Leieprisen er for tiden kr 4.000,-/mnd.

Hvem behandler søknaden?
Det er styret i stiftelsen som behandler samtlige søknader.

Når kan jeg vente svar? 
Det kan ikke ventes svar før tidligst 1 måned etter søknadsfristen.

Lásságámmi – huset, kunsten og konteksten

Lásságámmi er en vakker bolig plassert nedenfor riksveien mot Alta, på tomta Nils-Aslak Valkeapää fikk i 50-års gave fra Storfjord kommune i 1993. Allerede før byggearbeidene startet, tilbragte Nils-Aslak mye tid på tomta.

Les mer...

Praktisk informasjon

Her kan du lese mer om boligens beliggenhet, og hva som tilbys deg som beboer rent praktisk.

Les mer...

Tidligere beboere

Siden den første beboeren, kunstner Joar Nango, hadde sitt opphold i januar 2008 har en lang rekke kunstnere og forskere fra både i og utenfor Sápmi hatt sitt opphold i Lásságámmi.

Les mer...

Har du flere spørsmål?

Ta kontakt med

Konsulent Helene Ajuna Olsen
post@lassagammi.no
tlf. +47 91576920

Søknadsskjema