Tietoja Lásságámmi ja säätiöstä

Lásságámmi oli Nils-Aslak Valkeapään antama nimi talolle, jonka hän rakennutti Isonvuonon (Storfjord) kunnalta 50-vuotislahjaksi saamalleen tontille. Tontti on paljaalla kalliolla, ja talo oli suunniteltu suureksi turvemajaksi – siitä talon nimikin, joka suoraan käännettynä merkitsee
”Kalliomaja”.

Lásságámmi on myös sen säätiön nimi, joka hoitaa Nils-Aslak Valkeapään hengentuotteita. Säätiö perustettiin vuonna 2004 ja sen omistaa Norjan Saamelaiskäräjät, Isonvuonon kunta, Tromssan läänin Maakäräjät ja Tromssan yliopisto. Säätiön toimintapykälissä sanotaan että se vaalii Nils-Aslak Valkeapään perintöä hänen töissään ja julkaisuissaan ilmenevän hengen ja ajattelun mukaisesti.

Kun Nils-Aslak Valkeapää kuoli, Tromssan lääni ja Norjan kulttuuriministeriö myönsivät varoja niin että vastaperustettu säätiö saattoi ostaa Lásságámmin, ja että työt sen kunnostamiseksi tutkija- ja taiteilija-asunnoksi voitiin aloittaa. Säätiö hoitaa Valkeapään taiteellista tuotantoa koskevia oikeuksia.

Salliessaan valittujen henkilöiden asua ja tehdä omia töitään Nils-Aslak Valkeapään talossa säätiö toivoo innoittavansa näitä asukkaita jatkuvaan ammatilliseen ja taiteelliseen kehitykseen. Asunto on periaatteessa säilytetty sellaisena kuin Nils-Aslak Valkeapää sen jälkeensä jätti. Säätiön johtokunnan asettama oma valiokunta valitsee kuka saa asua lyhyemmän tai pitemmän ajan talossa. Asumiskausien välillä taloa pidetään avoinna yleisölle sovittuina aikoina. Katso lisää tietoja Lásságámmista ja tulosta kaavake talon vuokraamista varten seuraavasta nettiosoitteesta: www.lassagammi.no

Teksti: Harald Gaski

Kokoelmat

Lásságámmi-säätiö perustettiin Valkeapään kuoleman jälkeen vuonna 2001, ja säätiö alkoi hallinnoida Valkeapään Yykeänperässä sijaitsevaa taloa. Talon mukana seurasi myös hänen omaisuuttaan, mm. kattava valokuvakokoelma sisältäen hänen elämäänsä ja taiteelliseen toimintaansa liittyvää materiaalia. Nämä kaikki on rekisteröity kokoelmaamme, ja jos haluat tutustua materiaaliin tarkemmin, voit vierailla Digitalt museumin digitaalisessa arkistossa.  

 
Enemmän

Säätiön johtokunta

Säätiön johtokunta koostuu kuudesta edustajasta. Neljä johtokunnan jäsenistä edustavat säätiön perustajatahoa eli Norjan saamelaiskäräjiä, Tromssan läänin maakuntahallintoa, Omasvuonon kuntaa ja Tromssan yliopistoa. Lisäksi johtokunnassa on yksi edustaja Norjan Saamelaisneuvostosta ja yksi edustaja Valkeapään perillisistä. Edustajat valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan.   

Troms og Finnmark fylkeskommune
Kirsti Lervoll (styrets leder) (vara Marita Takvannsbukt)

Storfjord kommune
Lars Einar Garden (styrets nestleder) (vara Inger Heiskel)

Sametinget
Joar Nango (vara Rawdna Carita Eira)

Universitetet i Tromsø
Lena Aarekol (vara Torjer Olsen)

Samerådet
Niko Valkeapää (vara Sámmul Valkeapää)

Arvingene
Anne Maret Labba (vara Ánde Somby)

 

Säätiön säännöt

Lásságámmi-säätiö on yksityinen, yleishyödyllinen säätiö, joka perustettiin 29. tammikuuta 2004 säätiö-lain ja siihen liittyvien määräysten mukaisesti (Lov om stiftelser av 15. juni 2001 nr. 59.)  Säätiön sijaintipaikka on Omasvuonon kunta.

 
Säädökset (Norjan kieli)

Vuosikertomukset

Säätiö järjestää vuosikokouksen joka vuosi heinäkuun loppuun mennessä. Vuosikokoukseen osallistuvat Norjan saamelaiskäräjien presidentti, Omasvuonon poliittinen kunnanjohtaja, Tromssan maakuntaneuvos ja Tromssan yliopiston johtaja, tai heidän edustajansa.

 
Vuosikertomukset (Norjan kieli)