Om Lásságámmi og stiftelsen

Lásságámmi var Nils-Aslak Valkeapääs eget navn på det huset han lot føre opp på tomta han fikk i 50-årsgave fra Storfjord kommune. Tomta ligger på et svaberg, og huset var tenkt som en stor gamme — derav navnet som direkte oversatt betyr Svaberggammen.

Lásságámmi er også navnet på den stiftelsen som forvalter rettighetene til hans åndsverk. Stiftelsen ble etablert i 2004 og eies av Sametinget i Norge, Storfjord kommune, Troms fylkeskommune og Universitetet i Tromsø. I formålsparagrafen til stiftelsen står det at den vil forvalte arven etter Nils-Aslak Valkeapää etter den ånd og filosofi som fremkommer i hans arbeider og utgivelser.

Da Nils-Aslak Valkeapää døde, gikk Troms fylkeskommune og Kulturdepartementet i Norge inn med midler slik at den nyopprettete stiftelsen kunne kjøpe Lásságámmi, og begynne arbeidet med å gjøre det om til forsker- og kunstnerbolig. Stiftelsen forvalter rettighetene til Valkeapääs kunstneriske produksjon.

Gjennom å la utvalgte personer bo og arbeide med egen kunst og forskning i huset etter Nils-Aslak Valkeapää, ønsker stiftelsen å stimulere beboerne til fortsatt faglig og kunstnerisk utvikling. Boligen er i prinsippet beholdt slik Nils-Aslak Valkeapää etterlot seg den. Styret i stiftelsen velger ut  hvem som skal få bo i huset i kortere eller lengre tidsrom. I mellom disse periodene vil huset være åpent for besøk av publikum til bestemte tider.

Tekst: Harald Gaski

Samlinger

Etter at Áillohás døde i 2001 ble Stiftelsen Lassagammi etablert, og overtok boligens hans i Skibotn, Troms. Med boligen fulgte en rekke av hans eiendeler, blant annet en omfattende fotosamling som inneholder både papirkopier, negativer og dias knyttet til kunstnerens liv og virke. Alt er registrert i våre samlinger, og ønsker du innsikt i dette materialet kan du besøke Digitalt Museum.

Les mer...

Stiftelsesstyret

Styret i stiftelsen består av seks representanter. Disse representerer de fire stifterne Sametinget, Troms fylkeskommune, Storfjord kommune og Universitetet i Tromsø, i tillegg til Samerådet og arvingene. Hver representant velges for fire år.

Troms og Finnmark fylkeskommune
Kirsti Lervoll (styrets leder) (vara Marita Takvannsbukt)

Storfjord kommune
Inger Heiskel (vara    )

Sametinget
Joar Nango (vara Rawdna Carita Eira)

Universitetet i Tromsø
Lena Aarekol (vara Torjer Olsen)

Samerådet
Niko Valkeapää (vara Sámmul Valkeapää)

Arvingene
Anne Maret Labba (vara Ánde Somby)

 

Vedtekter

Stiftelsen Lásságámmi er en privat, ikke næringsdrivende stiftelse meldt til Fylkesmannen i Troms den 29. januar 2004 og opprettet i samsvar med Lov om stiftelser av 15. juni 2001 nr. 59 med tilhørende forskrifter. Stiftelsen har sete i Storfjord kommune.

Vedtekter

Årsberetninger

Hvert år innen utgangen av juni avholder stifterne årsmøte. Representanter til årsmøtet er president i Sametinget i Norge, fylkesrådet i Troms fylkeskommune, ordfører i Storfjord kommune og direktør ved Universitetet i Tromsø eller den/de disse bemyndiger.

Årsberetninger